Advokátní kancelář Šimáně je moderním a profesionálním poskytovatelem komplexních právních služeb. Svým klientům nabízí zcela individuální řešení právních problémů, a to vždy s přihlédnutím k požadavkům a skutečným potřebám konkrétního klienta.

Služby právního poradenství nabízíme zejména v oblasti práva obchodního, softwarového práva, práva občanského, rodinného a pracovního. Věnujeme se i právním záležitostem týkajícím se nemovitostí, právu zdravotnickému.

V oblastech práva, které nejsou naší doménou (daňové právo, trestní právo, ústavní právo) nabízíme našim klientům vedení jejich právní agendy spoluprací s kolegy advokáty, nebo dalšími odborníky, jako jsou daňoví a finanční poradci, auditoři, soukromí detektivové, exekutoři.

S klienty obvykle spolupracujeme spíše dlouhodobě, což je forma spolupráce, ve které můžeme intenzivním a promyšleným systémem právní prevence (právní audit, vzorové smlouvy, řízení právních vztahů, průběžné poradenství managementu atd.) šetřit finanční prostředky klientů a předcházet vzniku závažnějších problémů.

Naše advokátní kancelář při poskytování právních služeb dbá zejména těchto hlavních zásad:

Vždy se snažíme seznámit s faktickým fungováním (obchodním modelem) klienta, porozumět jeho specifickým potřebám a právní služby sestavit přímo na míru.

S klienty jednáme otevřeně a srozumitelně, pomáháme jim zaměřit se na hledání řešení problému nikoliv viníka. S klienty si budujeme dlouhodobé vztahy.

Preferujeme smírné řešení sporů a snažíme se zprostředkovat oboustranně výhodnou dohodu mezi stranami. U všech navržených řešení bereme v potaz také náklady, které takové řešení pro klienta generuje.

Pomáháme klientům dobrat se k podstatě problému, připravujeme je na náročné situace a jejich zvládání, dokážeme zachovávat klidný a věcný přístup i ve vypjatých situacích.